Språkkafé

Er du hjemme på dagtid, og ønsker å snakke norsk? Hver tirsdag 11-13.

På språkkafeen kan du komme for å øve deg på å snakke norsk med andre, og bli kjent med nye mennesker

Tilbudet er gratis 

2022 © Bøler frivilligsentral