Nærturgruppe

Nærturene er et tur-tilbud for deg som er hjemme på dagtid. Turlederne varer i 3-4 timer inkludert matpakkepause. Aktiv i 100 er et turtilbud til alle som er hjemme på dagtid. Oppmøte ved Bøler T-bane tirsdager kl. 11:00

Vanlige nærturer er på ca. 3 timer inkl. pause. 

Månedens tur er litt lengre og kan vare i 3-4 timer inkl. 

Vi går på stier i all slags vær hele året, og raster ute hvis været ikke er alt for ille. Da stopper vi gjerne på Rustadsaga eller Skullerudstua. 

Noen ganger starter turen med buss eller T-bane fra Bøler. 

Ta med mat/drikke, penger til transport/eventuelle kjøp, 

brodder, sitteplater og godt humør.

VELKOMMEN UT PÅ TUR

Hilsen turlederne                                              

Spørsmål kan rettes til Åse Julsvik tlf 90741785

 Turene er gratis.

 

2020 © Bøler frivilligsentral