Leksehjelp på Bøler bibliotek

Et populært tilbud for elever i 1.-7. klasse, der elevene kan få hjelp til skolearbeid. Bibliotekets ansatte organiserer leksehjelpen og tilrettelegger for frivillige. Vi inviterer elever fra Bøler, Nøklevann og Rustad skole.

Vi trenger frivillige til å:

  • Bidra til å skape gode læringssituasjoner
  • Hjelpe med lekser
  • Lytte til lekselesing
  • Være en trygg rollemodell
2018 © Bøler frivilligsentral