Jentekvelder på Skullerud aktivitetshus

Jentekveldene er en møteplass for jenter i alderen 13 til 18 år. Kveldene skal være en hyggelig og sosial arena, der man blir kjent med andre. Samtidig som det skal være en læringsarena med ulike temaer, som for eksempel dans, baking, temakvelder, selvforsvar osv. Vi trenger frivillige til å være ambassadører for jentekveldene (alder 15-18) og ansvarlige voksenpersoner.

Aktiviteten arrangeres i samarbeid med Flerkulturell kvinnegruppe og Skullerud aktivitetshus

2019 © Bøler frivilligsentral