Barnas turlag Østensjø

Barnas Turlag Østensjø er et tilbud for barnefamilier og barn i alderen 0-12 år som bor i og omkring bydel Østensjø i Oslo. Vi arrangerer turer og aktiviteter i nærmiljøet.

Aldersgruppe: 0 til 12 år

Naturopplevelser, det enkle friluftsliv og spennende aktiviteter er rammen rundt turene. Hensikten med tilbudet er å legge grunnlag for et langt, sunt og godt friluftsliv med basis i gode minner fra barndommen. 

Barnas Turlag er et familiekonsept og barna må komme sammen med voksne. De fleste turene er gratis. Turene er åpne for alle, men vi oppfordrer alle til å melde seg inn i DNT og støtte arbeidet: http://www.dnt.no/medlem.  

Barnas Turlag Østensjø drives på dugnad av frivillige turledere. 

Vi er  er helt avhengige av å ha med flere frivillige på laget for å få til et varig tilbud. Man bestemmer selv hvor aktiv man vil være og hvor mange turer man vil lede, men stort sett er det snakk om 1-2 turer i halvåret. Har du lyst til å bidra, så ta kontakt. Barnas Turlag Østensjø ligger under DNT Oslo og Omegn. Dette er DNTs største medlemsforening som dekker både Oslo og Akershus. DNT jobber med å tilrettelegge for friluftsliv for flest mulig. Gjennom turer, aktiviteter, merking av stier, hytter og politisk påvirkningsarbeid jobber vi for at flest mulig skal oppleve den fantastiske naturen i Norge. Mesteparten av dette arbeidet gjøres av frivillige 

2019 © Bøler frivilligsentral