Tirsdag 21 Januar
kl. 14:30 - 16:00 Faghjelp på Skullerud skole Skullerud skole
Et tilbud der elevene på Skullerud skole kan få hjelp til skolearbeid.


Vi trenger flere frivillige som kan bidra til å skape gode læringssituasjoner, og være en trygg rollemodell. 

2019 © Bøler frivilligsentral